Algemene Voorwaarden

Let's taste – Let's run or walk – Let's have Fun

Bepalingen

 • Datum: 29 september 2019
 • Start: 10u
 • Afstand: 21km /10.5km
 • Geen tijdsregistratie

Voorwaarden

 • Bij niet deelname heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling inschrijvingsgeld.
 • Deelname is enkel geldig na betalen v/h inschrijvingsgeld op het rekeningnummer van Flemish Beer Run
 • Organisatie niet verantwoordelijk voor verlies/diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • Persoonlijke gegevens zijn bestemd voor de organisatie, deelnemers verklaren zich akkoord met het gebruik van foto/film door de organisatie.
 • Verzekering deelnemers telt enkel op het door de organisatie uitgezette parcours.
 • Minimum leeftijd is bepaald op 16 jaar.
 • De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van de deelnemers
 • Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen
 • Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij geen afval achterlaat langsheen het parcours of in de door de organisatie ter beschikking gestelde lokalen. 
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of verlies van persoonlijke of andermans bezittingen.
 • De organisatie is verzekerd voor hun aansprakelijkheid in geval van fysieke ongevallen tijdens het evenement. De deelnemers zien echter af van enige claim voor schade aan materieel, en voor eventuele andere schade of fysieke ongevallen die zouden kunnen veroorzaakt zijn doordeelname aan deze loopwedstrijd.
 • De organisatoren kunnen in geen enkel geval burgerlijk aansprakelijk gesteld worden.
 • De organisatie van Flemish Beer Run is als enige bevoegd om een inschrijving tot deelname aan de door hen georganiseerde loopevenement te accepteren of te weigeren.
 • Inschrijving niet overdraagbaar aan een andere persoon.
 • Elke deelnemer dient de richtlijnen van de organisatie, alsook van de seingevers en de politie te respecteren en op te volgen.
 • Door deelname aan het loopevenement van Flemish Beer Run verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.